Úvod

Škola hokejového brankára pokračuje vo svojej činnosti i v tomto roku. Nakoľko v Brezne bude na zimnom štadióne prebiehať výmena chladiarenských zariadení, využívame možnosť
usporiadať ŠHB 2018 v Piešťanoch:
Skupina ELITE (brankári a brankárky narodení v r. 2004 a starší) v termíne od 22. do 28.júla 2018
Skupina BASIC (brankári a brankárky na rodení v r. 2005 a mladší) v termíne od 29.júla do 4. augusta 2018

Výška účastníckych poplatkov ostáva nezmenená – BASIC 310.- EUR, ELITE 360 EUR.-.

Ďalšie informácie zverejníme na našej stránke v krátkom čase.

V prípade záujmu o účasť vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku v záložke “PRIHLÁŠKA”.