Úvod

Milí brankári, rodičia,
konečne sa nám podarilo vďaka ústretovosti prevádzkovateľa našej web stránky jej funkciu obnoviť a tak sľúbené informácie o Škole hokejového brankára 2018 môžete v krátkom čase nájsť na tak, ako v minulosti. Za vzniknuté problémy sa všetkým ešte raz ospravedlňujeme.
Ako i po minulé roky, miesta v obidvoch skupinách ELITE i BASIC boli obsadené už v priebehu apríla a tak sa opäť tešíme na plnohodnotný program za aktívnej účasti všetkých zúčastnených.

Program školy sme Vám poslali e-mailom, ale nájde ho i v záložke PROGRAM.

Pre tých, ktorí s nami v ŠHB ešte neboli slúži informácia v záložke “O našom programe” o tom, čo všetko je potrebné si so sebou priniesť na tréning na ľade i mimo neho ako aj potrebné súčasti oblečenia a osobnej hygieny.

Pre istotu ešte potvrdzujeme termíny zahájenia ŠHB 2018 na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre obidve skupiny:

ELITE 22. júla /nedeľa/ o 14.00 hod

BASIC 29. júla /nedeľa/ o 14.00 hod.