Cena a spôsob platby

Ceny ostávajú nezmenené, je v nich zahrnuté ubytovanie a stravovanie.
Podrobnosti nájdete v záložke Program ŠHB

Skupina BASIC 310

Skupina ELITE  360 €

POZOR! Zmena čísla účtu:
Číslo účtu IBAN: SK43 3100 0000 0041 2002 9009

SWIFT: LUBASKBX

Banka: Sberbank Slovensko

Dôležité:

Prosím nezabudnite uviesť Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka v tvare DDMMRRRR

V prípade, ak použijete poštovú poukážku, pošlite nám kvôli identifikácii platby doklad o úhrade na e-mail skolahokejovehobrankara@gmail.com, alebo poštou.