Cena a spôsob platby

Ceny ostávajú nezmenené, je v nich zahrnuté ubytovanie a stravovanie  v Hotelovej akadémii Brezno a tréningový proces – podrobnosti nájdete v záložke Program ŠHB

Skupina BASIC 310

Skupina ELITE  360 €

Číslo účtu IBAN: SK24 3100 0000 0041 2001 4413

SWIFT: LUBASKBX

Banka: Sberbank Slovensko

Prosím nezabudnite uviesť Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka v tvare DDMMRRRR

V prípade, ak použijete poštovú poukážku, pošlite nám kvôli identifikácii platby doklad o úhrade na e-mail skolahokejovehobrankara@gmail.com, alebo poštou.