ŠHB 2018

Milí hokejoví brankári, vážení rodičia!

Tento rok trochu neskôr, ale predsa vám s potešením oznamujeme, že ŠHB budeme organizovať i v priebehu tohoto leta.
Na rozdiel od predchádzajúcich 4 rokov budú miestom konania Piešťany,
nakoľko v Brezne bude v čase ideálnom pre našu školu prebiehať výmena chladiarenských zariadení.

Druhou zmenou je skutočnosť, že organizáciu ŠHB po 25 úspešných rokoch
preberajú od pánov Filca a Jurčenka dlhoroční tréneri brankárov a účastníci mnohých ročníkov ŠHB,
v minulosti úspešní reprezentační brankári Roman Mega a Jaromír Dragan.

Podobne ako v ostatných rokoch i tento rok sa ŠHB 2018 bude konať v termínoch:

ELITE /ročníky narodenia 2004 a starší/ 22. – 28. júla 2018

BASIC /ročníky narodenia 2005 a mladší/ 29. júla – 4. augusta 2018

 

Vedenie ŠHB